واکنش عادل فردوسی پور به شایعه پرسپولیسی بودنش

Posted by

واکنش آنکارا به بیانیه دولت ترامپ درباره نسل‌کشی ارامنه

بحث فردوسی‌پور و برهانی به ماجرایی همیشگی کشید. فردوسی پور هم در پاسخ به نکته گفت: خدا را شاهد می گیرم که برای من تیم ها هیچ فرقی با هم ندارند.

واکنش آنکارا به بیانیه دولت ترامپ درباره نسل‌کشی ارامنه