حضور مژده لواسانی در «بهترین شکل ممکن»

Posted by

واکنش اول ما در برابر نقض برجام توسط آمریکا، تست های موشکی خواهد بود

«بهترین شکل ممکن» کاری از گروه اجتماعی شبکه دوم سیماست و در هر برنامه موضوعات و مسائل مختلف اجتماعی با حضور مهمانان ویژه مورد بحث قرار می‌گیرد.

واکنش اول ما در برابر نقض برجام توسط آمریکا، تست های موشکی خواهد بود