شنودمکالمات تیم انتقالی ترامپ تاییدشد

Posted by

واکنش ایران به حمله تروریستی لندن

به گزارش مهر، فاکس نیوز گزارش داد: «دوین نونس» رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که نهادهای امنیتی آمریکا در عملیاتهای تجسس خود «تصادفاً» مکالمات اعضای تیم انتقالی ترامپ را شنود کرده اند. وی البته ابراز اطمینان نکرد که برج ترامپ نیز هدف این عملیاتها بوده باشد. وی تأکید کرد این موضوع را از گزارشهای نهادهای امنیتی که در اختیار وی قرار گرفته برداشت کرده است. وی هر گونه ارتباط میان روسیه و انتخابات امریکا را رد کرد. لازم به ذکر است ترامپ چندی پیش اوباما را متهم کرد که تماسهای وی را شنود می کرده است؛ موضوعی که از سوی سخنگوی اوباما رد شد.

واکنش ایران به حمله تروریستی لندن