اظهارنظر قلعه نویی پس از شکست سنگین تیمش برابر صبا

Posted by

واکنش ایران به حمله نظامی آمریکا

امیرقلعه نویی گفت: در گل دوم و سوم داور اشتباه کرد حتی فکر می‌کنم کمک داور به او گفت گل دوم خطا بوده است. وقتی بازی یک بر صفر بود پنالتی مسلم ما را نگرفت.

واکنش ایران به حمله نظامی آمریکا