واکنش نعمت زاده به ایجاد اشتغال در کشور: ایجاد اشتغال کار یکی دو روز نیست!

Posted by

واکنش اینستاگرامی علی دایی به پیروزی تیم ملی+عکس

وزیر صنعت گفت: باید تلاش کنیم تا خواسته مقام معظم رهبری و مردم جهت اشتغال جوانان فراهم شود گرچه این کار،کار یه روز و دور روز و یکسال نیست اما باید یه تحرک جدی ایجاد شود و در این زمینه برنامه جهشی تدوین خواهد شد.

واکنش اینستاگرامی علی دایی به پیروزی تیم ملی+عکس