66 درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد

Posted by

واکنش به تبلیغ درمان سکته مغزی حاد با زالو

رییس سازمان چای کشور گفت: تاکنون 66 درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده است.

به گزارش ایسنا، محمدولی روزبهان گفت: مبلغ 21 میلیارد تومان  به حساب عابر بانک سپه چایکاران واریز شد. به این ترتیب مجموع مطالبات پرداخت شده چایکاران به 106 میلیاردو 703 میلیون تومان رسید.

وی بیان کرد: با احتساب این مبلغ از پرداخت مطالبات تاکنون، 66 درصد از مجموع مطالبات چایکاران در سال‌جاری پرداخت شده است.

رییس سازمان چای کشور در خصوص مزیتهای چای ایرانی و بکارگیری از سلایق مختلف در امور بسته بندی، از استقبال مدیران کارخانجات چای‌سازی قدردانی کرد.وی از خبرنگاران و اصحاب رسانه خواست، به عنوان بازوان پرتوان صنعت چای کشور با معرفی چای ایرانی به عنوان سالمترین چای تولیدی در جهان، بستر مناسبی را برای مصرف این محصول ملی فراهم کنند.

واکنش به تبلیغ درمان سکته مغزی حاد با زالو