موافقت کمیسیون برنامه مجلس با تبدیل سازمان محیط زیست به وزارتخانه

Posted by

واکنش تند رسانه های بارسلونا به صعود رئال(عکس)

عضو کمیسیون برنامه و بودجه از تصویب طرح تبدیل سازمان محیط زیست به وزارتخانه در کمیسیون برنامه خبر داد.

سیدمهدی فرشادان در گفتگو با مهر، در خصوص جلسه کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در جلسه عصر دیروز قرار بود عملکرد سازمان هدفمندی یارانه ها مورد بررسی قرار گیرد تا در خصوص تهیه گزارش از عملکرد این سازمان بر اساس ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی تصمیم گیری شود.

نماینده مردم سنندج در مجلس ادامه داد: مدارک و مستندات سازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت رفاه در خصوص عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی ناقص بود لذا مقرر شد یکشنبه هفته آینده گزارش مبسوطی ارائه شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: سوالات نمایندگان به مسئولان امر داده شد و قرار شد هفته آینده دفاعیات خود را ارائه دهند.

فرشادان همچنین از موافقت کمیسیون برنامه و بودجه با طرح تبدیل سازمان محیط زیست به وزارتخانه خبر داد و گفت: کمیسیون کشاورزی با این طرح مخالفت کرده اما کمیسیون برنامه و بودجه علیرغم مخالفت دولت این طرح را به تصویب رساند.

واکنش تند رسانه های بارسلونا به صعود رئال(عکس)