کاهش قیمت تخم مرغ در میادین

Posted by

واکنش داروغه‌زاده به صحبت‌های سخنگوی کمیسیون فرهنگی

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از کاهش قیمت تخم مرغ توزیعی در میادین خبر داد و گفت: احتمال ورود بیماری از طریق واردات تخم مرغ به کشور وجود دارد.

واکنش داروغه‌زاده به صحبت‌های سخنگوی کمیسیون فرهنگی