وزیر کشاورزی در کابینه دوازدهم ماندنی شد

Posted by

واکنش دفتر آیت‌الله مکارم‌شیرازی به شایعه داشتن داماد تاجر

وزیر جهاد کشاورزی درباره حضور یا عدم حضورش در کابینه آتی گفت: آنچه که با من صحبت شده این است که در این سمت باقی بمانم باز باید منتظر تصمیم رئیس جمهور بمانیم.

واکنش دفتر آیت‌الله مکارم‌شیرازی به شایعه داشتن داماد تاجر