سفیر سوریه در مسکو، برای همکاری با عربستان و قطر شرط گذاشت

Posted by

واکنش ذوالنور به حذف مناظره‌های زنده

سفیر سوریه در روسیه گفت که به محض اینکه کشورهای عربی خلیج فارس و در رأس آن‌ها عربستان و قطر، نگاهشان نسبت به سوریه را تغییر دهند، سوریه آماده همکاری با آن‌هاست.

واکنش ذوالنور به حذف مناظره‌های زنده