این نوع چای شما را می کشد

Posted by

واکنش رئیس رئال مادرید به فروش بنزما

طبق دستور سازمان بهداشت آمریکا سم گیاهی موجود در برگ‌های چای این شرکت نوعی از آرسنیک بوده که با مصرف آن سم، ضربان قلب به صورت نامنظم در می‌آید.

واکنش رئیس رئال مادرید به فروش بنزما