دوست داشتن در کلام امام حسین(ع)

Posted by

واکنش رئیس هیات مدیره پرسپولیس به شایعه خیانت امید عالیشاه و احمد نورالهی

کسی که تو را دوست دارد، از تو انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند.

واکنش رئیس هیات مدیره پرسپولیس به شایعه خیانت امید عالیشاه و احمد نورالهی