روحانی اگر صادقانه رفتار کرده نباید از مناظره‌های زنده وحشت داشته باشد

Posted by

واکنش روحانی به عدم پخش زنده مناظره‌ها

نایب رئیس فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: آن کسانی که از این مناظره‌های زنده وحشت دارند مطمئنا اشکالاتی در کار خود می‌بینند و پاسخ لازم را به مطالبات مردمی ندارند که بدهند.

واکنش روحانی به عدم پخش زنده مناظره‌ها