شکست سنگین و عجیب راه آهن

Posted by

واکنش سایت خبری پانیونیوس به بازگشت کریم

راه آهن با شرایط عجیبی که داشت هفته اول لیگ یک را با شکست سنگین آغاز کرد.

واکنش سایت خبری پانیونیوس به بازگشت کریم