علم الهدی: مشکل برخی خواص مستی قدرت بود

Posted by

واکنش سخنگوی شرکت ملی گاز ایران به تهدید ترکمنستان

علم الهدی گفت: برخی خواص بودند و بصیرت هم داشتند اما مشکلشان مستی قدرت بود و به جایی رسیدند که کارگزار آمریکا شدند؛ مستی قدرت‌یابی اینها را به جایی رساند که تا مرز برخورد با نظام نیز پیش رفتند.

واکنش سخنگوی شرکت ملی گاز ایران به تهدید ترکمنستان