مهدی پاکدل:این تصویر یعنى این که داریم خیلى به اجرا نزدیک میشیم/عکس

Posted by

واکنش صادق محرمی به عدم انتخابش به عنوان پدیده لیگ+عکس

مهدی پاکدل در صفحه اینستاگرام خود خبر نزدیکی اجرایش را داد.

واکنش صادق محرمی به عدم انتخابش به عنوان پدیده لیگ+عکس