افزایش شاخص سهام شرکت‌های تسلیحاتی آمریکا

Posted by

واکنش فولاد به خبر مذاکره با عبدالله ویسی

به نظر می رسد سرمایه گذاران به تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای خرید تعداد بیشتری موشک توماهاک کروز توسط پنتاگون امید بسته اند.

واکنش فولاد به خبر مذاکره با عبدالله ویسی