گزارش هیئت تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در دست آماده سازی

Posted by

واکنش مجید جلالی به احتمال احضار به کمیته انضباطی

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: نشست این هیئت برای تهیه گزارش نهایی و نتایج این تفحص فردا برگزار می‌شود.

واکنش مجید جلالی به احتمال احضار به کمیته انضباطی