تشریح جزئیات جشنواره مولفه های موثر بر سلامت از زبان معاون وزیر بهداشت

Posted by

واکنش محمد موسوی به محبوبیتش میان مردم

سید محمد هادی ایازی گفت: دومین جشنواره ملی مولفه‌های اجتماعی موثر بر سلامت فقط در مقیاس ملی و استانی و در سال‌ های آتی به صورت شهرستانی نیز برگزار خواهد شد.

واکنش محمد موسوی به محبوبیتش میان مردم