چینی ها در پی جذب انصاری

Posted by

واکنش نمایندگان مجلس به بی حرمتی به معاون پارلمانی رئیس جمهور

به نظر می رسد پیشنهاد خوبی از کشور چین برای جذب جابر انصاری مطرح شده است. شایعه حضور انصاری در لیگ چین در حالی مطرح شده که تعداد ایجنت هایی که با لیگ چین در ارتباط هستند هر روز بیشتر می شود.

واکنش نمایندگان مجلس به بی حرمتی به معاون پارلمانی رئیس جمهور