ترموستات ایران توسط کدام کشورها تامین می شود؟

Posted by

واکنش هنرمندان به شهادت مرزبانان ایرانی

بر اساس آمار گمرک در 12 ماه منتهی به اسفند ماه سال 95 قریب به 54 تن ترموستات، وارد کشور شده است.

واکنش هنرمندان به شهادت مرزبانان ایرانی