نظر نامزد ریاست جمهوری در مورد اشتغال و مسکن جوانان

Posted by

واکنش پاپ به مناظره دو نامزد انتخابات در فرانسه

میرسلیم نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: مشکلات جوانان روشن است باید در نظر گرفت آن‌ها بعد از فراغت از تحصیل کجا می‌توانند برای اشتغال مشغول به کار شوند.

واکنش پاپ به مناظره دو نامزد انتخابات در فرانسه