آمار خلاف واقع طیب نیا در صحن مجلس/ وزیر راست می گوید یا رئیس گمرگ؟/ پشت پرده آمارهای طیب نیا درباره قاچاق

Posted by

واکنش پوتین به شلیک بزرگترین بمب غیرهسته ای آمریکا

در حالی که بر اساس نامه رئیس کل گمرگ میزان واردات در سال 1393، 52 میلیارد دلار و میزان حقوق ورودی، 13 هزار و ششصد میلیارد تومان بوده اما وزیر اقتصاد در صحن مجلس گفته که در سال 93، حقوق ورودی با 63 میلیارد دلار واردات، هفت هزار میلیارد تومان بوده و در سال 95، با 44 میلیارد دلار واردات، حقوق ورودی به 18 هزار میلیارد تومان رسیده است.

واکنش پوتین به شلیک بزرگترین بمب غیرهسته ای آمریکا