عرضه یک میلیارد و ١١٤ میلیون لیتر بنزین در جایگاه‌های سوخت

Posted by

واکنش کاخ سفید به انفجار روسیه

از نخستین روز فروردین ماه ٩٦ تا روز سیزدهم، یک میلیارد و ١١٤ میلیون لیتر بنزین (به طور میانگین روزانه ٨٥,٧ میلیون لیتر) در جایگاه‌های عرضه سوخت کشور توزیع شده است.

واکنش کاخ سفید به انفجار روسیه