چه کسی نخستین بار هویت کرسنت را برملا کرد؟

Posted by

واکنش کی روش از عملکرد ملی پوش ایرانی+عکس

چرا «حسن روحانی» که به گفته خود، نخستین فردی بود که به قرارداد کرسنت ایراد گرفت، افرادی را که پرونده رسیدگی به اتهام آنها در جریان بررسی پرونده کرسنت باز بود را در کابینه خود قرار داد و زمینه برگشتن رأی دادگاه لاهه را به ضرر ایران فراهم کرد؟

واکنش کی روش از عملکرد ملی پوش ایرانی+عکس