محجوب: به تمامی اعضای کابینه رای می دهم

Posted by

وجود کلسیم در عروق خونی شیوه ای برای ارزیابی حمله قلبی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت:بنده به تمامی اعضای کابینه رای می دهم و احساس می کنم تمامی اشخاص معرفی شده برای کابینه دوازدهم، موفق هستند.

وجود کلسیم در عروق خونی شیوه ای برای ارزیابی حمله قلبی