دستگیری عجیب یکی از اراذل و اوباش شرق تهران

Posted by

وزش باد شدید در تهران

پسر دوازه ساله‌ زمانیکه مقابل یکی از اراذل و اوباش شرق تهران قرار گرفته بود، توانست با زدن ضربه‌ای از دست وی بگریزد.

وزش باد شدید در تهران