تیراندازی در نزدیک پارلمان انگلیس/ عکس

Posted by

وزیر امور خارجه آمریکا: به خاطر همسرم این سمت را پذیرفتم!

بر اثر حمله افرادی مسلح در نزدیک پارلمان انگلیس در لندن شماری زخمی شدند. شبکه تلویزیونی سی ان ان هم از بروز صدای مهیب در مقابل پارلمان انگلیس خبر داد.

وزیر امور خارجه آمریکا: به خاطر همسرم این سمت را پذیرفتم!