دنیای زنانه و مادرانه‌ آزاده نامداری

Posted by

وزیر خارجه بحرین: برای برقراری روابط بهتر با ایران تلاش می کنیم

آزاده نامداری از دنیای زنانه و مادرانه‌اش گفت و تمام آرزوهایی که برای گندم و آینده زندگی‌اش دارد این گفتگو هنوز هم خواندنی است.

وزیر خارجه بحرین: برای برقراری روابط بهتر با ایران تلاش می کنیم