ادامه انتقاد مقام‌های آلمان از ترامپ

Posted by

وزیر سابق دولت اولاند به اتهام فرار مالیاتی به زندان محکوم شد

وزیر خارجه‌ آلمان در سخنانی کم سابقه مواضع رئیس جمهور آمریکا را ضربه به غرب بر شمرد.

وزیر سابق دولت اولاند به اتهام فرار مالیاتی به زندان محکوم شد