نشانه های بروز آرتروز کمر چیست

Posted by

وزیر ورزش و جوانان با خانواده هادی نوروزی دیدار کرد

آرتروز کمر یکی از شایع ترین علل کمر درد است. آرتروز یک مشکل شایع در ستون فقرات کمری است که می تواند باعث علائم زیادی شود.

وزیر ورزش و جوانان با خانواده هادی نوروزی دیدار کرد