رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مشخص شد

Posted by

وزیر کشور احکام اعضای ستاد انتخابات کشور را صادر کرد

آیت‌الله احمد جنتی به عنوان رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری انتخاب شد. همچنین عباسعلی کدخدایی به عنوان سخنگوی هیأت انتخاب شد و نیز اعضای هیأت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در پانزده استان انتخاب شدند.

وزیر کشور احکام اعضای ستاد انتخابات کشور را صادر کرد