واکنش فروزان به محرومیت به خاطر همسرش

Posted by

وزیر کشور: 170 هزار رای باطله نام کاندیدای سابق را نوشته بودند

محسن فروزان که از سوی کمیته اخلاق به دلیل انتشار مطالبی در اکانت همسرش با محرومیت سه ماهه مواجه شده است نسبت به آن واکنش نشان داد.

وزیر کشور: 170 هزار رای باطله نام کاندیدای سابق را نوشته بودند