قاتلان پروستات را بشناسیم

Posted by

وضعیت ترافیک صبحگاهی تهران

بر اساس این مطالعه، زردچوبه، سیب و انگور می‌تونن کلیدی برای پیشگیری و درمان یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها، یعنی پروستات باشند.

وضعیت ترافیک صبحگاهی تهران