کسانی که می‌گویند ۵ میلیون شغل ایجاد نمی‌شود، نگاه‌شان جای دیگر است

Posted by

وضعیت روانی ترامپ برای آمریکا خطرناک است

کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: کسانی که می‌گویند نمی‌شود پنج میلیون شغل ایجاد کرد، نگاه‌شان به جای دیگری است، امروز دلالان اقتصاد را اداره می‌کنند. کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ادامه داد: ما در فرهنگ قرآنی داریم که باید در راه مردم تلاش و مجاهدت کنیم و این تلاش و مجاهدت در هر عرصه‌ای باشد، باید انجام شود.

وضعیت روانی ترامپ برای آمریکا خطرناک است