چرا تمرین استقلال با تاخیر برگزار شد؟

Posted by

وضعیت سدهای تامین کننده آب کشور چگونه است؟

تمرین استقلال که قرار بود از ساعت ١٨:٣٠ در زمین شماره ٢ آزادى برگزار شود به دلیل برگزاری دیدار دوستانه در این ورزشگاه ، دقایقی بعد آغاز شد.

وضعیت سدهای تامین کننده آب کشور چگونه است؟