هزاران شهروند حلب در حال فرار

Posted by

وضع آب و هوا در سه روز پاياني هفته

به گزارش رویترز، استفان اوبرایان رئیس برنامه های انسان دوستانه و هماهنگ کننده کمک های سازمان ملل امروز سه شنبه با اشاره به گزارش های اولیه تاکید کرد که بیش از 16 هزار نفر در شهر حلب سوریه آواره شده اند. وی با انتشار بیانیه ای تصریح کرد: هیچ بیمارستانی در حلب باقی نمانده است. ذخایر مواد غذایی تقریبا تمام شده و اگر درگیری ها طی روزهای آینده نیز ادامه یابد، هزاران نفر دیگر از مردم این شهر خانه و کاشانه خود را ترک خواهند کرد. این مقام ارشد سازمان ملل در ادامه گفت: شرایط بسیار بد است. نگرانی زیادی نسبت به بدتر شدن او اوضاع وجود دارد. این هفته 3 بار موقعیت خود را تغییر داده‌ام. در پناهگاه، مردگانی را داریم که نمی توانیم به خاطر شدت بمباران، آنها را خارج کنیم.

وضع آب و هوا در سه روز پاياني هفته