توصیه‌های امام خمینی درباره ماه مبارک رمضان/خودتان را در ماه رمضان تقویت به قوت‌های روحانی کنید

Posted by

وعده جمع‌آوری قراردادهای موقت کارگران ۲۶ ساله شد

امام خمینی(ره) با اشاره به ابعاد روحانی ماه مبارک رمضان فرمودند: ماه مبارک رمضان نزدیک شد و در این ماه مبارک خودتان را تقویت کنید به قوت‌هاى روحانى.

به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا امام خمینی(ره) طی بیاناتی بین بانوان در تیرماه سال 59 مصادف با ماه شعبان سال 1400 با اشاره به ابعاد روحانی ماه رمضان فرمودند:

«ماه مبارک رمضان نزدیک شد و در این ماه مبارک خودتان را تقویت کنید به قوت‌هاى روحانى. در یک حدیثى است که پیغمبراکرم فرمودند که ماه رمضان آمد، اقبال کرد، آمد. در ضمنش مى‏‌فرمایند که‏ «دُعیتُم الى ضیافَةِ اللَّه.» ضیافت‌هاى خدا با ضیافت‌هاى مردم این است فرقش که وقتى شما را یک اشخاصى دعوت بکنند به یک مهمانى، وقتى بروید در آن مهمانى به حسب فراخور حال، یک چیزهایى براى خوردنى و یک چیزهایى براى تفریح و این چیزهاست. ضیافت خدا در ماه رمضان یک شعبه‌‏اش روزه است، آن‏ ضیافت خداست؛ یک شعبه‏‌اش روزه است و یک امر مهمش که مائده غیبى و آسمانى است قرآن است.

شما دعوت شده‌‏اید به مهمانى خدا و شما در ماه رمضان مهمان خدا هستید. مهماندار شما، شما را وادار کرده است به اینکه روزه بگیرید. این راه‌هایى که به دنیا باز است و شهوات است، اینها را سدش کنید تا مهیا بشوید براى لیلة‌القدر. ماه شعبان مقدمه است براى ماه مبارک رمضان که مردم مهیا بشوند براى ورود در ماه مبارک رمضان و ورود در «ضیافة اللَّه». شما وقتى که مى‏‌خواهید به مهمانى بروید خوب، یک وضع دیگرى- غالباً البته- یک وضع دیگرى خودتان را درست مى‏‌کنید. لباسى تغییر مى‏‌دهید و یک‏ طور دیگرى وارد مى‌شوید. آنطورى که در خانه هستید یک تغییرى مى‏‌دهید. ماه شعبان براى این است که همان مهیا بودنى که مى‌‏خواهید مهمانى بروید، خودتان را مهیا مى‌‏کنید و سر و ظاهرتان را، سر و صورتتان را یک قدرى فرق مى‏‌گذارید با آن وقتى که در خانه هستید. در ضیافت خدا، ماه شعبان براى مهیا کردن این افراد است، مهیا کردن مسلمین است براى ضیافت خدا، ادبش آن مناجات شعبانیه است. من ندیده‌‏ام در ادعیه، دعایى را که گفته شده باشد همه امام‌ها این دعا را مى‏‌خواندند، در دعاى شعبانیه این هست؛ اما من یادم نیست که در یک دعاى دیگرى دیده باشم که همه ائمه این را مى‏‌خواندند. این مناجات شعبانیه براى این است که شما را، همه را مهیا کند براى «ضیافة اللَّه» …(صحیفه امام، ج‏13، ص: 30و31)

وعده جمع‌آوری قراردادهای موقت کارگران ۲۶ ساله شد