ناتوانی مقام دولت ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره عربستان!

Posted by

وعده های سحری چگونه باید باشند؟

یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا از پاسخ به پرسشی درباره نادیده گرفته شدن فقدان مردم‌سالاری در عربستان سعودی از سوی واشینگتن عاجز ماند.

وعده های سحری چگونه باید باشند؟