روحانی پاسخگوی ملت نیست

Posted by

وقتی روزنامه‌های زنجیره‌ای آلزایمر می‌گیرند

عملکرد اقتصادی دولت روحانی در راستای گره زدن مسائل اقتصادی به تنش‌زدایی با غرب و مذاکرات هسته‌ای را می‌توان مصداق عینی ایجاد عدم قطعیت و معطل نگه داشتن کشور دانست.

وقتی روزنامه‌های زنجیره‌ای آلزایمر می‌گیرند