تشکیل قرارگاه امنیت انتخابات

Posted by

وقتی ژنرال سلیمانی روسیه را خجالت‌زده کرد

سخنگوی ناجا اظهار کرد: با توجه به اینکه ناجا یکی از ٤ مرجع استعلامی در انتخابات است این قرارگاه به منظور تسریع در پاسخ به استعلامات راه اندازی شد.

وقتی ژنرال سلیمانی روسیه را خجالت‌زده کرد