چه در سر «برانکو» می گذرد؟

Posted by

وقوع انفجار در کانال انرژی شهر مشهد

در لیست خرید نقل و انتقالاتی در نیم فصل نام بازیکنی برای پست مهاجم قرار ندارد. در این بین گفته می شود سرمربی کروات پرسپولیس به دنبال این است تا گزینه مهاجم خود را به بازیکنی خارجی و مورد اعتماد و مورد تایید خود قرار دهد.

وقوع انفجار در کانال انرژی شهر مشهد