رقم وسوسه انگیز استقلال به جایگزین کاوه رضایی تکذیب شد

Posted by

«ویلایی‌ها» پتانسیل لازم برای فروش را دارد

مدیرعامل استقلال رقم 1.6 میلیارد تومانی برای جذب مرتضی تبریزی را تکذیب کرد.

«ویلایی‌ها» پتانسیل لازم برای فروش را دارد