آگاهی تیم مذاکره کننده ایران از لغو نشدن تحریم ها

Posted by

ویژه برنامه‌های فرهنگی مترو به مناسبت میلاد حضرت علی (ع)

عضو سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آمریکا گفت: تیم مذاکره کننده‌ی ایرانی از اینکه همه‌ی تحریم‌ها لغو نمی‌شود آگاه بودند.

ویژه برنامه‌های فرهنگی مترو به مناسبت میلاد حضرت علی (ع)