تمرین‌های نظامی سخت در چین

Posted by

پاسخ جالب پوتین به سوالی درباره نقش روسیه در انتخابات آمریکا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ جالب پوتین به سوالی درباره نقش روسیه در انتخابات آمریکا