تحریم‌های جدید علیه ایران به تعویق افتاد

Posted by

پاکت‌نامه سمی کارکنان نتانیاهو را راهی بیمارستان کرد

بررسی طرح پیشنهادی شماری از سناتورهای آمریکا با هدف تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران، از بیم اثرگذاری بر نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، به تعویق افتاده است.

پاکت‌نامه سمی کارکنان نتانیاهو را راهی بیمارستان کرد