کارنامه نظام بانکی در پرداخت وام ازدواج

Posted by

پایان آخرین نوبت کنکور ارشد

بر اساس اعلام بانک مرکزی ظرف سه سال گذشته، بیش از ۱۹۱ هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده است.

پایان آخرین نوبت کنکور ارشد