هواداران پرسپولیس چقدر پول به حساب باشگاه واریز کرده‌اند؟

Posted by

پایان دومین روز ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری

میزان کمک‌های مردمی تا تاریخ 96/01/22 ، 6.295.016.661 ریال اعلام شده است.

پایان دومین روز ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری