واکنش قاسمی به ادعای انتقال پیام آمریکا به ایران از طریق روسیه

Posted by

پایان نشست سران گروه هفت بدون اشاره به برجام

سخنگوی وزارت خارجه ایران ادعای مطرح شده به نقل از روزنامه الرای کویت مبنی بر انتقال پیام آمریکا به ایران از طریق روسیه را رد و به شدت تکذیب کرد.

پایان نشست سران گروه هفت بدون اشاره به برجام