متخلفان در انتخابات باید محاکمه و مجازات شوند

Posted by

پدرخوانده‌ها عارف را هم در تهیه فهرست انتخاباتی دور زدند

برای صیانت از حق‌الناس متخلفان انتخاباتی باید محاکمه شوند.جای انتظار است با معرفی عوامل متخلف به دستگاه قضایی و محاکمه علنی آنان، هم از تداوم این رفتار پیشگیری شود و هم اراده جدی نظام در صیانت از حق‌الناس جلوه‌گری کند.

پدرخوانده‌ها عارف را هم در تهیه فهرست انتخاباتی دور زدند